Avís legal, política de privacitat i cookies

 

 1. Avís legal
 2. Política de privacitat
 3. Cookies

Avís legal

El present avís legal (d’ara endavant, l'”Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet http://www.tarracofotgrafia.com (d’ara endavant, la “Web”) de l’Associació Tàrraco Fotografia (d’ara endavant, ATF) amb domicili social a Plaça Llibertat núm. 1-3, escala 2 pis 9, 43201 Reus (Tarragona) amb CIF G55532261.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre l’ATF amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els podria correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Reus (Tarragona) per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui aparèixer en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb l’ATF. El titular de la web no s’identifica amb les opinions expressades en la mateixa pels seus col·laboradors. L’ATF es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de l’ATF i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els contenguts de les seves pàgines web ni citant les fonts, a no ser amb consentiment per escrit de l’ATF. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe de continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de l’ATF té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Confidencialitat i protecció de dades

A efecte del previst a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ATF informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a l’ATF i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com els treballs d’informació. Vostè dóna el seu consentiment exprès per a la inclusió de les seves dades en el mencionat fitxer i l’enviament d’informacions de l’ATF als usuaris inscrits. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, l’ATF requerirà a l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L’ompliment del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les activitats en les quals es demanin dades de caràcter personal. D’acord a l’establert a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre, seran incorporats a un fitxer amb titularitat de l’ATF i amb domicili a Illes Medes, 2, Reus, Tarragona 43203, tenint implementades les mesures de seguretat implantades en el Real Decreto 994/1999, d’11 de Juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant l’ATF de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. L’ATF no respon de la veracitat de les informacions que no sigui d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, pel que tampoc assumeix cap responsabilitat en hipotètics perjudicis que poguessin esdevenir per l’ús de l’esmentada informació. l’ATF es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a la dita informació. S’exonera a l’ATF de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per l’ATF sempre que procedeixi de fonts alienes a l’ATF.

Finalitats

Les finalitats de l’ATF són el manteniment i gestió de les relacions amb l’usuari, així com les feines d’informació.

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, l’ATF sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals, o en el seu cas, per al tractament automatitzat d’aquestes dades.

Cessió de dades a tercers

L’ATF no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Mesures de seguretat

L’ATF ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i furt de les Dades Personals facilitades a l’ATF.

L’ATF no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’ATF, d’endarreriments o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processament de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser produïts per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’ATF. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i Consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de l’ATF en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Política de privacitat

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recollim a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entenguis quina informació recollim i com la utilitzem, ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació de la nostra política de privacitat.

Els teus drets de protecció de dades

Com exercir els teus drets: Pots dirigir una comunicació per escrit al domicili social de l’ATF o a l’adreça de correu electrònic foro@tarracofotografia.com, incloent-hi en els dos casos fotocòpia del teu DNI o altre document identificatiu similar, per a sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podràs preguntar a l’ATF si està tractant les teves dades.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, pel que únicament seran conservats per l’ATF per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament l’ATF deixarà de tractar les dades en la forma que indiquis, a no ser que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per una altra firma, l’ATF et facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable.

Models, formularis i més informació sobre els teus drets: Pàgina oficial de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hagis atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Com reclamar davant de l’Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la forma en què l’ATF està tractant les teves dades, pots dirigir les teves reclamacions al Responsable de Seguretat de l’ATF (foro@tarracofotografia.com) o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, essent l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, la indicada en el cas d’Espanya.

Dret a l’oblit i accés a les teves dades personals

En tot moment tindràs dret a revisar, recuperar, anonimitzar i/o esborrar, total o parcialment, les teves dades emmagatzemades al Lloc Web. Només has d’enviar un correu electrònic a foro@tarracofotografia.com i sol·licitar-ho. O pots fer-ho a la pàgina d’eines de privacitat.

Conservació de les dades

Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió.

Dades dels socis: El període de conservació de les dades personals en el sistema de gestió de socis serà per un temps indefinit. No es conserven dades dels socis a la web a excepció del nom i número de soci que apareix a la pàgina Fotògrafs, dades que s’eliminen al donar-se de baixa el soci.

Dades dels subscriptors al feed per correu electrònic: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades d’usuaris pujades per l’ATF a pàgines i perfils en xarxes socials: Des que l’usuari ofereixi el seu consentiment fins que el retira.

Secret i seguretat de les dades

El Lloc Web es compromet a la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a complir la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat pel que està establert en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tu garanteixes que les dades personals facilitades a través del formulari són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació d’aquestes. Igualment, garanteixes que tota la informació facilitada correspon amb la teva situació real, que està al dia i és exacta.

A més has de mantenir en tot moment les teves dades actualitzades, essent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que puguin causar per aquesta raó a l’ATF com a titular del Lloc Web, o a tercers amb motiu de la utilització de les dades.

Bretxes de seguretat

L’ATF adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. Tanmateix, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant l’ATF no pot garantir la no existència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i arxius continguts en aquests.

També, l’ATF disposa d’un sistema de vigilància de seguretat actiu que informa de cada activitat dels usuaris i possibles bretxes en la seguretat de les dades dels usuaris. En cas de detectar alguna bretxa l’ATF es compromet a informar els usuaris en el termini màxim de 72 hores.

Quina informació s’obté i perquè la utilitzem

Tots els serveis al lloc web de l’ATF remeten a formularis d’alta de socis, formularis de contacte, formularis de comentaris. Aquest Lloc Web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

Tens dret a revocar el teu consentiment previ en qualsevol moment.

Registre d’activitats de tractament de dades

Web i hosting: El Lloc Web de l’ATF té un xifrat SSL TLS v.1.2 que permet l’enviament segur de dades personals a través de formularis de contacte de tipus estàndard, allotjats en els servidors que l’ATF ha contractat a 1&1 España.

Dades recollides a través de la web: 

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers dels quals l’ATF és titular.

 • La teva IP, que s’utilitzarà per a comprovar l’origen del missatge per oferir-te informació, protecció contra comentaris SPAM i per a detectar possibles irregularitats (per exemple: parts oposades del mateix cas escriuen al lloc web des de la mateixa IP), així com dades relatives al teu  ISP.
 • Així mateix, podràs facilitar les teves dades a través del correu electrònic i d’altres mitjans de comunicació indicats en la secció de contacte.

Formulari de comentaris: A la web existeix la possibilitat que els usuaris deixin comentaris a les publicacions del lloc. Existeix una cookie que emmagatzema les dades facilitades per l’usuari perquè no hi hagi que tornar a introduir-los a cada nova visita i a més es recullen internament l’adreça de correu electrònic, nom, web i l’adreça IP. Les dades estan emmagatzemades en els servidors 1&1 Internet España S.L.U.

Registre d’usuaris: No s’admet en cap cas.

Formulari d’alta de soci: Per accedir a ser soci de la nostra associació l’usuari disposa d’un formulari d’alta de soci on se li demanaran dades de contacte i personals. Les dades no es guarden a la web, s’envien directament a través de correu electrònic. Un cop donat d’alta el soci, les seves dades es guarda al software de gestió de socis.

Aquesta informació pot incloure, i no només això, el teu nom, adreça, correu electrònic, telèfon,  i altres necessaris per a poder processar la teva alta.

La gestió d’aquestes dades ens permet:

 • Enviar-te informació important.
 • Respondre a les teves peticions, queixes i sol·licituds.
 • Processar altes i baixes.
 • Configurar i administrar el teu compte al fòrum, donar-te servei tècnic i de soci, i verificar la teva identitat.

Addicionalment, pot ser que també recopilem la següent informació:

 • Correu i contrasenya del teu compte per permetre  que accedeixis al teu compte al fòrum.

Correu electrònic: El nostre prestador de serveis de correu electrònic és 1&1 Internet España S.L.U. i Google, Inc.

Anti-Spam: Fem servir com a eina d’anti-spam Akismet, de l’empresa Auttomatic.

Contingut incrustat des d’altres webs

Els articles d’aquest lloc poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres webs es comporta de la mateixa manera que si el visitant ha visitat l’altra web.

Aquestes webs poden recopilar dades sobre tu, usar cookies, incrustar seguiment de tercers, i vigilar la teva interacció amb el contingut incrustat, inclòs el seguiment de la teva interacció amb el contingut incrustat si tens un compte, o estàs connectat a aquella web.

Altres serveis: Certs serveis prestats a través del Lloc Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Es fa indispensable la seva lectura i acceptació amb caràcter previ a la sol·licitud del servei que es tracti.

Finalitat i legitimació: La finalitat del tractament d’aquestes dades serà únicament la de prestar-te la informació o serveis que ens demanis.

Xarxes socials

Presencia a xarxes: L’ATF té perfils en algunes de les principals xarxes socials d’Internet.

Finalitat i legitimació: El tractament que l’ATF realitzarà a terme amb les dades dintre de cada una de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils personals. Així doncs, l’ATF podrà informar, quan la llei no li ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats.

Extracció de dades: En cap cas l’ATF extraurà dades de les xarxes socials, a menys que s’obtingués puntualment i expressament el consentiment de l’usuari per a això.

Drets: Quan, a causa de la mateixa natura de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets de protecció de dades del seguidor queda supeditat a la modificació del perfil personal d’aquest, l’ATF t’ajudarà i aconsellarà per a tal fi en la mesura de les seves possibilitats.

Encarregats del tractament fora de la UE

Emmagatzematge i xifrat: L’ATF utilitza serveis d’emmagatzematge xifrat de Google Inc a través de Google Drive.

Correu electrònic: Part del servei de correu electrònic de l’ATF es presta usant els serveis de Google Inc.

Xarxes Socials: L’ATF fa ús de les xarxes socials estatunidenques com Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o Flickr a qui es realitza una transferència internacional de dades, de tipus analítics i tècnics en relació amb el Lloc Web sent en els seus servidors en els quals el titular tracta les dades que, a través d’elles, els usuaris, subscriptors o navegants entreguen al titular o comparteixen amb aquest.

Anti-Spam: Fem servir com a eina d’anti-spam Akismet, de l’empresa Auttomatic, els quals recullen algunes dades dels visitants d’aquesta web.

Sempre tindràs dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

Des del moment en què et registres com a soci, l’ATF té accés a: Nom d’usuari i correu electrònic, adreça IP, adreça postal i DNI/CIF.

En tot cas l’ATF es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, però informant, la presentació i configuració del Lloc Web de l’ATF com el present avís legal.

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del Lloc Web.

En la utilització del lloc web de l’ATF l’Usuari es compromet a no realitzar cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de l’ATF o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal de l’ATF o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització del lloc web.

Cookies

L’accés a aquest lloc pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui fer servir. Aquesta informació permet identificar-lo a vostè com a un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com poden ser visites o pàgines concretes que visiti.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a tal efecte.
 

A banda, els navegadors poden també permetre als usuaris veure i esborrar cookies individualment.

Web Beacons

Aquest lloc pot albergar també web beacons (coneguts també com a web bugs). Els web beacons solen ser petites imatges d’un píxel, visibles o invisibles col·locades dins del codi font de les pàgines d’un lloc web. Els web beacons serveixen i s’utilitzen d’una forma similar a les cookies. A més, els web beacons solen utilitzar-se per a mesurar el trànsit d’usuaris que visiten una pàgina web i poder treure un patró dels usuaris d’un lloc.

Cookies que fem servir

Les cookies són fitxers creats en el navegador de l’usuari per a registrar la seva activitat en el lloc web i permetre-li una navegació més fluida i personalitzada.

Aquest lloc mesura el trànsit amb la següent solució que pot utilitzar cookies o web beacons per analitzar el que succeeix al nostre lloc:

A més, també usem:

CookieTypeDurationDescription
ComentariosPropia1 año

Son las cookies que se almacenan en vuestro ordenador cuando dejais un comentario en el blog. Básicamente sirven para no haber de introducir vuestros datos cada vez.

Hay tres cookies para los comentarios:

 • comment_author
 • comment_author_email
 • comment_author_url
ComentarisPropia1 any

Són les cookies que s'emmagatzemen al vostre ordinador quan deixeu un comentari al bloc. Bàsicament serveixen per no haver d'introduir les vostres dades cada vegada.

Hi ha tres cookies pels comentaris:

 • comment_author
 • comment_author_email
 • comment_author_url
Cookie Law InfoPropiaPersistente

Esta cookie se utiliza para saber si has aceptado el uso de cookies para visitar nuestra web. La cookie se llama viewed_cookie_policy y no almacena datos personales.

Cookie Law InfoPropiaPersistent

Aquesta cookie s'utilitza per saber si has acceptat l'ús de cookies per visitar la nostra web. La cookie s'anomena viewed_cookie_policy i no emmagatzema dades personals.

Cookies del foroPropia1 año

Las cookies que usa nuestro foro son estas cuatro:

 • phpbb3_1og5p_u
 • phpbb3_1og5p_k
 • phpbb3_1og5p_sid
 • style_cookie

Su uso es básicamente estadístico, para no tener que entrar siempre tus datos para acceder a él y para saber que estilo tienes configurado para que se vea correctamente el foro.

 
Cookies del fòrumPropia1 any

Les cookies que usa el nostre fòrum són aquestes quatre:

 • phpbb3_1og5p_u
 • phpbb3_1og5p_k
 • phpbb3_1og5p_sid
 • style_cookie

El seu ús és bàsicament estadístic, per no haver d'entrar sempre les teves dades per accedir-hi i per saber quin estil tens configurat perquè es vegi correctament el fòrum.

 
FacebookTercerosPersistente/sesiónIdentificador del sitio y cookies técnicas para compartir contenidos usando Facebook:
 • c_user
 • datr
 • fr
 • pl
 • sb
 • xs
FacebookTercersPersistent/sessióIdentificador de lloc i cookies tècniques per compartir continguts utilitzant Facebook:
 • c_user
 • datr
 • fr
 • pl
 • sb
 • xs
GDPR/RGPDPropiaEstas cookies se usan para saber si ha dado su consetimiento para el cumplimiento de la GDPR (General Data Protection Regulation) o RGPD en sus siglas en castellano:
 • gdpr [allowed cookies]
 • gdpr [consent types]
GDPR/RGPDPropiaAquestes cookies s'utilitzen per saber si has donat el teu consentiment pel cumpliment de la GDPR (General Data Protection Regulation) o RGPD en les seves sigles en català:
 • gdpr [allowed cookies]
 • gdpr [consent types]
GoogleTercerosPersistente

Google utiliza las cookies llamada NID y CONSENT para muchas cosas. En nuestro caso aparece al tener mapas de Google Maps en nuestro calendario de actividades.

GoogleTercersPersistentGoogle utilitza les cookies anomenades NID i CONSENT per moltes coses. En el nostre cas apareix al tindre mapes de Google Maps al nostre calendari d'esdeveniments.
PHPPropiaSessió

PHPSESSID es utilitzada pel llenguatge d'encriptat PHP per permetre que les variables de sessió siguin guardades en el servidor web. Aquest cookie és essencial pel funcionament de la web.

PHPPropiaSesión

PHPSESSID es usada por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de sesión sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web.

Sharethis.comTercerosSesiónLa cookie __stid es el identificador de Share This ID para la sesión del usuario. La cookie __unam se define como parte del servicio ShareThis y supervisa la actividad de "click-stream", por ejemplo, páginas web visitadas y navegadas, y el tiempo empleado en las páginas. Este servicio solo identifica personalmente los visitantes si han firmado por separado con ShareThis para una cuenta con ellos y les dio su consentimiento.
Sharethis.comTercersSessióLa cookie __stid és l'identificador de Share This ID per la sessió de l'usuari. La cookie __unam es defineix com a part del servei ShareThis i supervisa l'activitat de "click-stream", per exemple, pàgines web visitades i navegades, i el temps utilitzat a les pàgines. Aquest servei només identifica personalment els visitants si han firmat per separat amb ShareThis amb un compte amb ells i els hi va donar el  seu consentiment.
WordpressPropiaSesiónwordpress_test_cookie: Esta cookie se usa para que el gestor de contenidos WordPress compruebe si el navegador tiene las cookies activadas.
WordpressPropiaSessiówordpress_test_cookie: Aquesta cookie s'utilitza per que el gestor de continguts WordPress comprovi si el navegador té les cookies activades.
WPMLTercerosEl plugin WPML para hacer que nuestra web es multilenguaje usa varias cookies para identificar y saber si el usuario ya elegido anteriormente un idioma por defecto:
 • _icl_current_language
 • _icl_visitor_lang_js
 • _icl_current_admin_language
 • wpml_browser_redirect_test
WPMLTercersEl plugin WPML que fa que la nostra web sigui multillenguatge utilitza diverses cookies per identificar i saber si l'usuari ja ha triat anteriorment un idioma per defecte:
 • _icl_current_language
 • _icl_visitor_lang_js
 • _icl_current_admin_language
 • wpml_browser_redirect_test

Per fer servir aquest lloc web no és necessària la instal·lació de cookies. L’usuari pot no acceptar-les o configurar el seu navegador perquè les bloquegi i, en el seu cas, eliminar-les.

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al teu ordinador, en cas que no permetis la instal·lació de cookies al teu navegador és possible que no puguis accedir a alguna de les seccions de la nostra web.

La gestió de les cookies varia segons el navegador pel que et recomanem que entris al menú “opcions” o “eines” del teu navegador Web per configurar el nivell de seguretat i l’autorització de cookies.

A continuació et facilitem l’accés a informació detallada segons el tipus de navegador:

Per a més informació sobre la publicitat comportamental i consells sobre la gestió de preferències, pots entrar a la web que ha creat l’IAB Spain (Oficina Internacional de Publicitat – Espanya): http://www.youronlinechoices.com/es

Altres de les condicions d’ús exigides en aquest lloc web són:

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d’aquest, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i al present avís legal. Així mateix, es compromet, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de tarracofotografia.com a utilitzar la informació continguda en el lloc web, exclusivament per a la seva informació, no podent realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés.

Aquest lloc web conté hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. tarracofotografia.com no garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculli en les esmentades pàgines web.

Excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de tarracofotografia.com, queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web.

Queda completament prohibit realitzar, sense el previ consentiment de tarracofotografia.com qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Consegüentment, tarracofotografia.com no assumirà cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, de l’esmentada alteració o manipulació per tercers.