30 des.

Avís legal

ATF Logo

AVÍS LEGAL

 
El present avís legal (d’ara endavant, l'”Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet http://www.tarracofotgrafia.com (d’ara endavant, la “Web”) de l’Associació Tàrraco Fotografia (d’ara endavant, ATF) amb domicili social a Plaça Llibertat núm. 1-3, escalera 2 piso 9, 43201 Reus (Tarragona) amb CIF G55532261.
 

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre l’ATF amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els podria correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Reus (Tarragona) per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui aparèixer en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.
 

Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb l’ATF. El titular de la web no s’identifica amb les opinions expressades en la mateixa pels seus col·laboradors. L’ATF es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.
 

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de l’ATF i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els contenguts de les seves pàgines web ni citant les fonts, a no ser amb consentiment per escrit de l’ATF. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe de continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.
 

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de l’ATF té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggerència, invitació o recomanació sobre els mateixos.
 

Confidencialitat i protecció de dades

A efecte del previst a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ATF informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a l’ATF i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com els treballs d’informació. Vostè dóna el seu consentiment exprès per a la inclusió de les seves dades en el mencionat fitxer i l’enviament d’informacions de l’ATF als usuaris inscrits. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, l’ATF requerirà a l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.
 

Registre de fitxers i formularis

L’ompliment del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitats o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les activitats en les quals es demanin dades de caràcter personal. D’acord a l’establert a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre, seran incorporats a un fitxer amb titularitat de l’ATF i amb domicili a Illes Medes, 2, Reus, Tarragona 43203, tenint implementades les mesures de seguretat implantades en el Real Decreto 994/1999, d’11 de Juny.
 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant l’ATF de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. L’ATF no respon de la veracitat de les informacions que no sigui d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, pel que tampoc assumeix cap responsabilitat en hipotètics perjudicis que poguessin esdevenir per l’ús de l’esmentada informació. l’ATF es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a la dita informació. S’exonera a l’ATF de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per l’ATF sempre que procedeixi de fonts alienes a l’ATF.
 

Cookies

L’ATF podrà utilitzar cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari pel seu lloc Web. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari podrà configurar el seu navegador per a què notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per l’ATF, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als Continguts.
 

Finalitats

Les finalitats de l’ATF són el manteniment i gestió de les relacions amb l’usuari, així com les feines d’informació.
 

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, l’ATF sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals, o en el seu cas, per al tractament automatitzat d’aquestes dades.
 

Cessió de dades a tercers

L’ATF no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.
 

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça d’Internet tesorero@tarracofotografia.com. Per exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de Gener, de l’Agencia de Protección de Datos, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant de l’ATF mitjançant l’enviament de fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o qualsevol altra mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el mateix lloc web identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.
 

Mesures de seguretat

L’ATF ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i furt de les Dades Personals facilitades a l’ATF.
 
L’ATF no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’ATF, d’endarreriments o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processament de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser produïts per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’ATF. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
 

Acceptació i Consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de l’ATF en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Save

30 des.

Junta Directiva

La Junta Directiva de la Asociación Tarraco Fotografía se elige, según sus Estatutos vigentes, cada dos años por la Asamblea General Extraordinaria. La actual Junta Directiva, elegida en Enero de 2011 está formada por: PRESIDENCIA: Manuel Sanchez Blazquez VICE PRESIDENCIA: Carles Ardevol Ferrate SECRETARÍA: Edu Cifuentes Sanchez

TESORERÍA: Nicolas Moulin
VOCAL: José Manuel Lorente Molina
VOCAL: Luis Sanmiguel Zafra

VOCAL: Francisco Jose Moran

30 des.

Formulario enviado

Su formulario a sido enviado satisfactoriamente, en breve nos pondremos en contacto con usted.

Reciba un cordial saludo

Asociación Tarraco Fotografía